ILO cho biết kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, hơn 1/6 lao động trẻ đã phải ngừng việc, còn với những người có thể tiếp tục công việc thì đã bị cắt giảm 23% số giờ làm việc. Dịch bệnh đã tạo nên cú sốc đối với thanh niên trên nhiều phương diện. Covid-19 không chỉ hủy hoại việc làm của họ mà còn làm gián đoạn việc học hành và đào tạo, cũng như gây nhiều trở ngại lớn đối với những người muốn tham gia thị trường lao động hay muốn thay đổi công việc. Tổng Giám đốc ILO Guy Ryder cho rằng khủng hoảng kinh tế do đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh niên, đặc biệt là nữ giới, với tác động nặng nề hơn và nhanh chóng hơn so với các nhóm dân số khác. Nếu thế giới không kịp thời hành động để cải thiện tình hình, hệ quả mà virus gây ra có thể sẽ kéo dài hàng thập kỷ. Nếu tài năng, năng lực của họ bị gạt ra ngoài lề do thiếu cơ hội và kỹ năng, điều đó sẽ hủy hoại tương lai của tất cả chúng ta và đặt ra những khó khăn cho công cuộc tái thiết một nền kinh tế tốt hơn giai đoạn hậu Covid-19.

Báo cáo kêu gọi những phản ứng chính sách cấp bách, quy mô lớn và có mục tiêu để hỗ trợ thanh niên, trong đó bao gồm các chương trình bảo đảm việc làm, đào tạo trên diện rộng ở các nước phát triển và các chương trình chú trọng tạo nhiều việc làm, bảo đảm việc làm ở những nền kinh tế có thu nhập thấp và trung bình.

G.Nam