Ông Nguyễn Đăng Tiến, Phó Giám đốc BHXH TP HCM, trả lời: Theo Bộ Luật Lao động thì NLĐ đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH và tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại điều 187 thuộc trường hợp chấm dứt HĐLĐ nên công ty chấm dứt HĐLĐ với ông là không trái luật. Ngoài ra, khi NLĐ đã nghỉ hưởng chế độ hưu trí thì không được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nếu ông đã hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1-1-2016 thì thời gian làm việc từ tháng 1 đến tháng 4-2016, đơn vị sử dụng lao động phải trả thêm BHXH, BHYT, BHTN vào lương cho ông là 22%.