Cục Quan hệ lao động và Tiền lương (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) trả lời: Khoản 2 điều 11 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không thuộc đối tượng tham gia BHTN. Khoản 3 điều 186 Bộ Luật Lao động quy định NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN thì ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm để chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương NLĐ một khoản tiền tương đương mức đóng BHXH, BHYT, BHTN và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định.

Căn cứ các quy định trên, lao động nữ trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN và trong thời gian nghỉ thai sản NLĐ không hưởng lương từ doanh nghiệp nên không có căn cứ để công ty thực hiện việc chi trả khoản tiền tương đương tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN cùng kỳ trả lương cho NLĐ. Do đó, công ty không thể áp dụng khoản 3 điều 186 Bộ Luật Lao động trong trường hợp này.