Luật sư Trần Hữu Tín, Trưởng Văn phòng Luật sư Tín và Cộng sự, trả lời: Theo quy định của Bộ Luật Lao động, NLĐ và người sử dụng lao động (NSDLĐ) phải ký kết hợp đồng đào tạo trong trường hợp NLĐ được đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề từ kinh phí của NSDLĐ, kể cả kinh phí được tài trợ. 

Người lao động có phải bồi thường? - Ảnh 1.

Trường hợp NLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật và vi phạm hợp đồng đào tạo sẽ phải bồi thường chi phí đào tạo cho NSDLĐ. Tuy nhiên, ở trường hợp của công ty nêu, NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật và không ký kết hợp đồng đào tạo với công ty nên không có cơ sở để yêu cầu NLĐ bồi thường chi phí đào tạo.