Ông Lê Văn Thành, trợ lý giám đốc, trả lời: Anh Hùng xin nghỉ phép năm 2016 tổng cộng 10 ngày, sau đó xin nghỉ không lương 5 ngày. Tuy anh nói rằng xin nghỉ việc để giải quyết việc gia đình nhưng qua điều tra, xác minh, công ty biết anh nghỉ để đi thử việc ở một công ty khác trên Lâm Đồng. Do anh không trung thực nên ban giám đốc quyết định xử lý theo nội quy lao động. Với lỗi nghỉ việc không có lý do chính đáng 5 ngày cộng dồn trong tháng, người lao động sẽ bị sa thải.