Nguyễn Liên Hương (quận Bình Tân, TP HCM) hỏi: "Ở công ty cũ của tôi năm nào doanh nghiệp (DN) cũng tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động (NLĐ). Nhưng ở công ty mới đã hơn 3 năm nay, tôi chưa lần nào thấy DN tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ. Xin hỏi việc khám sức khỏe định kỳ có bắt buộc không?".

- Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Khoản 2 và 3, điều 152 Bộ Luật Lao động quy định hằng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ, kể cả người học nghề, thực tập nghề; lao động nữ phải được khám chuyên khoa phụ sản, người làm công việc nặng nhọc, độc hại, NLĐ là người khuyết tật, NLĐ chưa thành niên, NLĐ cao tuổi phải được khám sức khỏe ít nhất 6 tháng một lần. NLĐ làm việc trong điều kiện có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp phải được khám bệnh nghề nghiệp theo quy định của Bộ Y tế. Như vậy, việc khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ là quy định bắt buộc DN phải thực hiện. Theo khoản 2, điều 21 Nghị định 28/2020/NĐ-CP đối với người sử dụng lao động có hành vi không tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho NLĐ (trừ trường hợp DN đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho NLĐ nhưng họ không muốn khám) sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu - 3 triệu đồng khi vi phạm với mỗi NLĐ nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng.