Đỗ Văn Hợp (anhhung.hero77@gmail.com) hỏi: "Công ty đang hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ bảo vệ theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP có bắt buộc xin giấy phép cho thuê lại lao động (CTLLĐ) theo Nghị định 29/2019/ NĐ-CP không?".

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời: điều 53 Bộ Luật Lao động quy định CTLLĐ là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt động CTLLĐ sau đó làm việc cho người sử dụng lao động khác, chịu sự điều hành của người sử dụng lao động sau và vẫn duy trì quan hệ lao động với doanh nghiệp CTLLĐ. Hoạt động CTLLĐ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và chỉ được thực hiện đối với một số công việc nhất định. Mặt khác, ngày 20-3-2019, Chính phủ đã ban hành nghị định 29/2019/NĐ-CP về cấp phép hoạt động CTLLĐ, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện CTLLĐ. Theo đó, công việc bảo vệ thuộc danh mục công việc được CTLLĐ. Căn cứ quy định trên, nếu công ty đang hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ bảo vệ, có đầy đủ dấu hiệu của hoạt động CTLLĐ thì phải thực hiện việc đăng ký cấp phép và hoạt động theo quy định của Nghị định 29/2019/NĐ-CP.