Sao chỉ được tính 7 ngày phép năm? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ông Phạm Mạnh Đạt, đại diện công ty, trả lời: Theo quy định của Bộ Luật Lao động, người lao động làm việc trong điều kiện bình thường có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động 12 ngày. Công ty cũng căn cứ quy định trên để thực hiện và tính đủ 12 ngày phép năm trong năm 2018 cho anh. Qua kiểm tra cho thấy trong năm 2018, anh đã sử dụng 5 ngày phép, còn lại 7 ngày. Tôi khẳng định không có việc công ty chỉ tính ngày phép cho anh Tạo từ thời điểm ban giám đốc duyệt hợp đồng lao động đến cuối năm như phản ánh.