Sao không trả tiền thâm niên?

Bà Văn Ngọc Lệ, phó giám đốc công ty, trả lời: Đúng là công ty có quy định về việc trả tiền thâm niên cho NLĐ có thời gian cống hiến cho công ty. Quy định này bắt đầu thực hiện từ năm 2009 (khi công ty có chủ mới) và chỉ áp dụng cho thời gian làm việc từ đó về sau. Đối với thời gian làm việc cho chủ cũ, công ty không tính tiền thâm niên.

Quy định là rõ ràng, có lẽ do anh Minh không đọc kỹ. Chúng tôi đã phê bình các bộ phận liên quan vì đã không giải thích rõ cho anh.