Bà Võ Thị Yến Châu, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Đúng là anh Nam làm việc cho công ty liên tục từ năm 2014 theo chế độ bán thời gian. Tuy nhiên, anh cũng đồng thời làm việc cho một công ty khác và đóng các khoản bảo hiểm, trong đó có bảo hiểm thất nghiệp, ở công ty này. Chúng tôi có sơ suất là khi anh nghỉ việc đã không thanh toán trợ cấp thôi việc cho thời gian anh làm việc tại công ty (vì thời gian này công ty không đóng bảo hiểm thất nghiệp cho anh). Công ty sẽ tính toán, chuyển trả đầy đủ trợ cấp cho anh vào đầu tháng 7-2017.