Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Theo quy định, thời giờ làm việc bình thường không được quá 8 giờ trong ngày và 48 giờ trong tuần. Người sử dụng lao động (NSDLĐ) có quyền quy định làm việc theo giờ, ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì không được quá 10 giờ trong ngày và không quá 48 giờ trong tuần. Pháp luật cũng quy định thời gian làm việc ngoài thời gian làm việc tiêu chuẩn là làm thêm giờ (tăng ca).

Khi người lao động (NLĐ) làm thêm giờ sẽ được trả lương ít nhất bằng 150% (ngày thường), ít nhất bằng 200% (ngày nghỉ hằng tuần) và khi làm thêm giờ vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, NLĐ sẽ được trả lương ít nhất bằng 300% (chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương). Đối chiếu với các quy định trên, công ty bạn đã vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật lao động về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và tiền lương làm thêm giờ đối với NLĐ.