Qua triển khai, có 3/3 DN nhà nước, 12/12 DN khối ngoài nhà nước tổ chức hội nghị người lao động (NLĐ). Thông qua đối thoại, người sử dụng lao động và NLĐ đã giải quyết được những khó khăn, vướng mắc trong quan hệ lao động.

Tạo sự đồng thuận qua đối thoại - Ảnh 1.

Ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, trao giấy khen cho các đơn vị điển hình

Nội dung đối thoại tại cơ sở rất đa dạng như: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện bữa ăn giữa ca, môi trường làm việc và điều kiện lao động cho NLĐ. Đặc biệt, qua thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, chế độ tiền lương, đãi ngộ của NLĐ tại các DN không ngừng được cải thiện, nâng cao.

Dịp này, Công đoàn tổng công ty đã tuyên dương 14 đơn vị tổ chức tốt công tác đối thoại tại nơi làm việc.

Tin-ảnh: N.Hà