Thu hồi quyết định chấm dứt hợp đồng trái luật

Ông Đinh Xuân Hùng, giám đốc công ty, trả lời: Công ty có sơ suất khi xử lý vụ việc của anh Hoàng. Theo quy định, sau ngày 31-12-2015 nếu anh Hoàng vẫn tiếp tục làm việc thì hợp đồng thời hạn 1 năm của anh mặc nhiên trở thành không xác định thời hạn. Việc công ty ra quyết định cho anh nghỉ việc vào ngày 15-5-2016 là không đúng. Chúng tôi sẽ thu hồi quyết định chấm dứt hợp đồng trái luật, mời anh trở lại làm việc, trả đủ tiền lương và các khoản bồi thường khác theo quy định.