Đại diện một DN tại quận 4, TP HCM hỏi: "Vì nhu cầu của hai bên, DN và NLĐ tiến hành ký thỏa thuận làm thêm giờ với tổng số giờ làm thêm trong năm vượt quá 300 giờ/năm thì có vi phạm pháp luật không?".

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Pháp luật tôn trọng sự thương lượng, thỏa thuận giữa NLĐ và người sử dụng lao động nhưng sự thỏa thuận phải không trái đạo đức xã hội, không trái pháp luật. Theo quy định tại điều 106 Bộ Luật Lao động, người sử dụng lao động được sử dụng NLĐ làm thêm giờ khi được sự đồng ý của NLĐ và bảo đảm số giờ làm thêm của NLĐ không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ/ngày; không quá 30 giờ/tháng và tổng số không quá 200 giờ/năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ/năm. Như vậy, việc DN thỏa thuận với NLĐ làm thêm giờ với tổng số giờ làm thêm vượt quá 300 giờ/năm là vi phạm pháp luật.