Phạm Thanh Ly (quận Bình Tân, TP HCM) hỏi: "Người lao động (NLĐ) đang trong thời gian thử việc có nghỉ 3 ngày vì vợ mất. Xin hỏi trong trường hợp này thì công ty có phải trả lương cho 3 ngày nghỉ?".

- Luật sư Trần Hữu Tín, Trưởng Văn phòng Luật sư Tín và cộng sự, trả lời: Theo quy định tại điều 116 Bộ Luật Lao động, việc nghỉ việc riêng và được hưởng nguyên lương chỉ áp dụng đối với NLĐ. Mà theo định nghĩa tại khoản 1, điều 3 Bộ Luật Lao động thì NLĐ là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ), được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động. Trong đó, HĐLĐ gồm các loại HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Như vậy, hợp đồng thử việc không phải HĐLĐ nên người đang trong thời gian thử việc chưa được xem là NLĐ nên không thể hưởng các quyền lợi dành cho NLĐ, bao gồm cả quyền lợi nghỉ việc riêng được hưởng nguyên lương. Do đó, công ty không có trách nhiệm chi trả 3 ngày lương này cho NLĐ đang trong thời gian thử việc.