Theo báo cáo của các địa phương, số người được hỗ trợ học nghề có xu hướng tăng nhanh: năm 2015 có 24.363 người (tăng 23% so với năm 2014), năm 2016 có 28.573 người (tăng 17% so với năm 2015), năm 2017 có 34.723 người (tăng 21% so với năm 2016). Tuy nhiên, tỉ lệ số người được hỗ trợ học nghề so với số người có nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp chưa cao (năm 2015: 3,8%; năm 2016: 4,8%, năm 2017: 5,1%). Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nguyên nhân do mức hỗ trợ học nghề hiện nay còn thấp, chỉ phù hợp với các nghề đơn giản; người thất nghiệp cũng không được hỗ trợ bất kỳ chi phí nào trong quá trình học nghề trong điều kiện không có thu nhập do đang mất việc làm.

Tỉ lệ lao động thất nghiệp được hỗ trợ học nghề còn thấp - Ảnh 1.

Lao động thất nghiệp tại TP HCM đăng ký thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp Ảnh: AN KHÁNH

Hiện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo quyết định quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, tùy ngành nghề và thời gian học, mức hỗ trợ tối đa không quá 4.500.000 đồng/người/khóa; mức hỗ trợ đi lại tối đa 300.000 đồng/người/khóa.

T.Ngôn