Nguyễn Quốc Thái (tỉnh Bình Dương) hỏi: "Tiền thưởng Tết của công nhân mỗi năm ở công ty tôi là 1 tháng lương thực lĩnh. Tuy nhiên, theo quy chế trả thưởng của công ty, số tiền ấy sẽ chi trả 2 đợt: 50% trả trước khi nghỉ Tết nguyên đán và 50% trả vào cuối tháng 2 năm sau. Hơn 10 năm qua, công ty đều chi trả tiền thưởng như vậy, nhưng năm nay tình hình kinh tế khó khăn, chúng tôi muốn nhận tiền thưởng một lần trước Tết. Chúng tôi phải làm sao?".

Luật sư Trần Hữu Tín, Trưởng Văn phòng Luật sư Tín và Cộng sự, trả lời: Điều 103 Bộ Luật Lao động quy định tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động (NLĐ) căn cứ vào kết quả sản xuất - kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của NLĐ. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở. Như vậy, thời gian qua, công ty thực hiện việc thưởng Tết cho NLĐ theo quy chế trả thưởng của đơn vị (có tham khảo ý kiến Công đoàn cơ sở) là phù hợp quy định pháp luật. Nay nếu NLĐ khó khăn, muốn thay đổi cách chi trả tiền thưởng thì có thể đề xuất phương án trả thưởng mới và kiến nghị Công đoàn cơ sở thương lượng cùng doanh nghiệp để họ xem xét, giải quyết.