Trả đúng lương làm thêm

Bà Lê Thị Như Ngọc, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Sự cố hỏng thiết bị là bất khả kháng, công ty có thông báo cho công nhân biết và bố trí lịch nghỉ hằng năm vào những ngày nghỉ việc chờ sửa chữa thiết bị. Công ty có sơ suất là chỉ thông báo chứ không lấy ý kiến, tỏa thuận với người lao động về việc này. Sau khi nhận được phản ánh, chúng tôi đã tổ chức cuộc họp với công nhân, thống nhất sẽ trả lương ngừng việc tương đương với mức lương tối thiểu vùng; trả lương làm thêm ngày chủ nhật là 200% và ngày thường là 150%.