"Khoản 3 điều 166 Bộ Luật Lao động quy định năm cuối cùng trước nghỉ hưu (nam 59 tuổi và nữ 54 tuổi), người lao động được rút ngắn thời giờ làm việc hoặc làm việc không trọn thời gian. Người sử dụng lao động phải trả lương cho người lao động trong thời gian rút ngắn này hay không?".

Trả lương thời gian làm việc được rút ngắn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Khoản 10 điều 3 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP quy định thời giờ được tính là giờ làm việc được hưởng lương bao gồm thời gian làm việc được rút ngắn mỗi ngày ít nhất 1 giờ đối với người lao động cao tuổi trong năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu. Ngoài ra tại khoản 1 điều 4 Bộ Luật Lao động khuyến khích những thỏa thuận bảo đảm cho người lao động có những điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của pháp luật lao động. Căn cứ các quy định trên, doanh nghiệp phải trả lương cho người lao động trong thời giờ làm việc được rút ngắn vào năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu.