Trả tiền lương làm thêm giờ

Tin mới

17/06/2019 21:57

Nguyễn Thanh Tùng (TP HCM) hỏi: "Quy chế lương của công ty tôi quy định tiền lương của một số chức danh quản lý đã bao gồm tiền lương làm thêm giờ. Các nhân viên này khi làm thêm giờ sẽ không được tính tiền tăng ca vào những ngày thường và ngày nghỉ mà được công ty bố trí nghỉ bù. Công ty quy định như vậy có đúng không?".

- Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo quy định của Bộ Luật Lao động, có 3 hình thức trả lương cho NLĐ, gồm tiền lương theo thời gian, tiền lương theo sản phẩm và tiền lương khoán. Trong đó, tiền lương theo thời gian được trả cho NLĐ căn cứ vào thời gian làm việc thực tế theo tháng, tuần, ngày, giờ. Theo quy định tại điều 25 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12-1-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động thì NLĐ hưởng lương theo thời gian được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định tại điều 104 Bộ Luật Lao động. Theo nội dung câu hỏi thì NLĐ chưa nêu rõ hình thức trả lương của công ty trong hợp đồng lao động. Nếu công ty áp dụng hình thức trả lương theo thời gian thì công ty phải trả tiền lương làm thêm giờ khi NLĐ làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường.

Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI