Ông Đặng Ngọc Hồng, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Chúng tôi có sơ suất khi không xem kỹ các quy định về trợ cấp thôi việc. Sau khi rà soát, chúng tôi biết rằng người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 điều 36 và người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại điều 38 Bộ Luật Lao động. Chúng tôi sẽ tính toán để trả đủ trợ cấp thôi việc cho chị Liên trong thời gian sớm nhất.