Bà Lê Thị Ngọc Châu, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Chúng tôi thừa nhận có sai sót trong việc điều chuyển người lao động đi làm việc ở nơi khác mà không qua thỏa thuận. Sau khi nhận được khiếu nại, ban giám đốc đã xem xét, hủy quyết định kỷ luật, phục chức và xin lỗi anh An. Về phản ánh công ty yêu cầu anh làm đơn xin nghỉ việc thì hoàn toàn không đúng. Chúng tôi chỉ đề nghị thương lượng để chấm dứt hợp đồng chứ không áp đặt hay làm khó người lao động.

Xóa kỷ luật lao động - Ảnh 1.