CHỦ ĐỀ

Cuộc thi viết "Từ trong ký ức" lần 2

Chiếc xe đạp cũ của ngoại

Từ hai đứa trẻ nghèo đã nhiều lần muốn từ bỏ con đường đến trường, nhờ có chiếc xe đạp cũ của ngoại, chị em tôi chạm được vào ước mơ của mình. Đó chính là tình yêu to lớn mà ông dành cho chúng tôi

Chiếc xe đạp cũ của ngoại