Bài: XUÂN MAI - MINH CHIẾN - NGUYỄN HƯỞNG - THÁI PHƯƠNG; Đồ họa: A.THANH