HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127

Hàng đàn cá nâu, cá hồng bé đang bơi đầy cửa biển Thuận An

Thời điểm này, từng đàn cá hồng, cá nâu con đang theo con nước ngược xuôi sông, phá, tiếp đó, chúng bơi đến nơi tiếp giáp giữa phá và biển rồi loanh quanh sát bờ kiếm mồi.

Hàng đàn cá nâu, cá hồng bé đang bơi đầy cửa biển Thuận An
Xem thêm