HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - Đặt mua báo

Bất ngờ với hồ nước giữa rừng, cá nhiều vô số kể

Đặc biệt, theo anh Lê Thành, cá hồ Biển Lạc nhiều vô số kể và dồi dào chủng loại có giá trị kinh tế cao như: Cá thác lác, cá trèn, chép…

Bất ngờ với hồ nước giữa rừng, cá nhiều vô số kể
Xem thêm