Chuyện con cá kêu "éc éc" ở Phú Tân - An Giang

Con cá kêu "éc éc" này được người nuôi mua giống từ những người đặt đú ở huyện An Phú, An Giang

Chuyện con cá kêu "éc éc" ở Phú Tân - An Giang
Xem thêm