Xuất khẩu gạo: Những ngày hồi hộp...

Các số liệu xác thực chứng minh được rằng nước ta đang thừa gạo, giá bán đang tốt, nếu dừng xuất khẩu thì mất cơ hội; và nguy cơ khủng hoảng lương thực toàn cầu không thể xảy ra…

Xuất khẩu gạo: Những ngày hồi hộp...
Xem thêm