Giá thanh long nghịch vụ chỉ bằng một nửa chi phí sản xuất

Vụ chong đèn nghịch mùa hiện nay, giá thanh long tại tỉnh Bình Thuận đang xuống thấp, với mức 5.000-7.000 đồng/kg. Với giá này, người trồng gặp vô vàn khó khăn khi chỉ thu về được một nửa chi phí sản xuất.

Giá thanh long nghịch vụ chỉ bằng một nửa chi phí sản xuất
Xem thêm