Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, phải sớm có ô tô mang thương hiệu Việt Nam với chất lượng tốt, giá cả phù hợp khả năng chi trả của người dân và cạnh tranh trong thị trường khu vực, thế giới. Do đó, khuyến khích doanh nghiệp (DN) trong nước có tiềm lực và uy tín hợp tác với các đối tác chiến lược trên thế giới tham gia nghiên cứu, sản xuất và lắp ráp ô tô.

Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ không chỉ đáp ứng thị trường trong nước mà tiếp tục lựa chọn chủng loại phụ tùng, linh kiện mà Việt Nam có thể sản xuất, đủ sức cạnh tranh để tham gia vào chuỗi sản xuất công nghiệp ô tô toàn cầu trên cơ sở đẩy mạnh tiếp cận và ứng dụng công nghệ tiên tiến.

Nhân rộng một số trung tâm/cụm công nghiệp ô tô tập trung trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại sản xuất; tăng cường liên kết, hợp tác giữa các DN sản xuất, lắp ráp ô tô, công nghiệp hỗ trợ, cơ sở đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và tăng cường khả năng chuyên môn hóa.

Phó Thủ tướng yêu cầu các DN và Hiệp hội DN sản xuất ô tô tái cấu trúc ngành công nghiệp ô tô trên cơ sở xác định dòng sản phẩm chủ lực, đặc trưng; đẩy mạnh hợp tác với các đối tác quốc tế có tiềm lực để mở rộng sản xuất lắp ráp ô tô cũng như phát triển mạng lưới sản xuất sản phẩm phụ trợ công nghiệp ô tô theo tiêu chuẩn quốc tế.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan rà soát, điều chỉnh thuế suất, thuế nhập khẩu ưu đãi đối với linh kiện, phụ tùng ô tô phù hợp với định hướng của Chính phủ và các cam kết quốc tế; nghiên cứu, đề xuất các chính sách thuế, phí, tín dụng ưu đãi phù hợp, bảo đảm nguyên tắc hài hòa lợi ích của người dân, nhà nước và DN nhằm phát triển ngành công nghiệp ô tô. Hướng tới xuất khẩu ra thị trường trong khu vực ASEAN.

T.Dũng