Phó Chủ nhiệm Văn phòng QH Đỗ Mạnh Hùng cho biết: Theo thông lệ, kỳ họp cuối năm của QH thường tập trung nhiều hơn cho việc xem xét, quyết định đối với các vấn đề kinh tế - xã hội (KT-XH) của đất nước. Tuy nhiên, tại kỳ họp này, công tác xây dựng pháp luật được quan tâm và chú trọng (chiếm khoảng 63% thời gian của kỳ họp) vì chương trình nghị sự của kỳ họp thứ nhất tập trung cho công tác nhân sự của nhà nước. QH sẽ xem xét, thông qua 4 dự án luật, 1 nghị quyết và cho ý kiến về 12 dự án luật khác, 1 nghị quyết.

Cùng với đó, QH sẽ dành khoảng 10 ngày làm việc để xem xét, thảo luận các báo cáo của Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, TAND Tối cao, VKSND Tối cao và quyết định một số vấn đề quan trọng của đất nước. Trong đó có báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2016, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017; báo cáo về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2017; báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và phòng, chống tham nhũng năm 2016; Báo cáo khắc phục hậu quả do sự cố môi trường và bài học kinh nghiệm, các giải pháp để bảo vệ môi trường; Báo cáo về tình hình biển Đông.

Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết kỳ họp sẽ đổi mới, nâng cao hiệu quả của hoạt động luật pháp. Ủy ban Thường vụ QH sẽ bám sát Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật vừa mới ban hành để yêu cầu các cơ quan soạn thảo bảo đảm đúng quy trình. Tiếp đó, quá trình thẩm tra, cho ý kiến về các dự án luật, QH sẽ mời đại biểu QH chuyên trách ở các địa phương về tham gia góp ý cũng như lấy ý kiến của các chuyên gia trong các lĩnh vực. “Chúng ta cũng bảo đảm trong quá trình xin ý kiến, nếu thấy luật nào chưa yên tâm, còn nhiều ý kiến khác nhau thì QH sẽ kéo dài thời gian xem xét, thông qua” - ông Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc lấy ví dụ dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13 dự kiến sẽ được thông qua tại kỳ họp 2. Nhưng nếu ra QH thảo luận thấy còn nhiều ý kiến thì sẽ kéo tiếp sang kỳ họp thứ 3.

QH kỳ này tiến hành chất vấntrả lời chất vấn trong 2,5 ngày. Điểm đổi mới là kỳ họp sẽ tăng tính thảo luận và tranh luận, đặc biệt khi đại biểu phát biểu trên hội trường. Trong những ngày QH thảo luận về các báo cáo KT-XH hoặc các dự án luật, QH sẽ mời cơ quan soạn thảo, cụ thể là các bộ trưởng, trưởng ngành trực tiếp trả lời, trao đổi với các đại biểu.

Nguyễn Quyết