Ngày 22-9, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP HCM đã có buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân giai đoạn từ ngày 1-1-2016 đến 30-6-2020 tại 4 quận – huyện: 3, 9, Thủ Đức và Bình Chánh.

Theo báo cáo của quận 3 và quận 9, đa số các đơn gửi đến ghi tiêu đề là khiếu nại, tố cáo nhưng thực chất nội dung là kiến nghị, phản ánh. Như tại quận 3, trong giai đoạn trên, quận nhận 1.259 đơn của công dân, trong đó 1.005 đơn thuộc thẩm quyền và 254 đơn không thuộc thẩm quyền. Qua phân loại, có 9 đơn khiếu nại; 7 đơn tố cáo; 989 đơn kiến nghị, phản ánh. Hiện quận đã giải quyết 100% các đơn khiếu nại, tố cáo. 

Tương tự, tại quận 9, tổng số đơn tiếp nhận là hơn 6.100 đơn, trong đó chủ yếu là đơn kiến nghị với 5.338 đơn. Quận 9 đã giải quyết hơn 94% số đơn thuộc thẩm quyền. 

Còn tại quận Thủ Đức tiếp nhận 1.143 đơn, trong số 565 đơn khiếu nại, có 2 đơn khiếu nại đúng, 28 đơn đúng một phần và 520 đơn sai toàn bộ. 

Riêng huyện Bình Chánh, số lượng đơn nhận trong kỳ báo cáo là 7.089 đơn, trong đó có 5.896 đơn đủ điều kiện xử lý (do có 1.193 đơn trùng). Có 1.232 đơn thuộc thẩm quyền, 4.664 đơn không thuộc thẩm quyền. Điều đáng nói là tại Bình Chánh, số lượng đơn khiếu nại rất nhiều với 1.443 đơn; còn đơn tố cáo là 363 đơn. Đơn phản ánh, kiến nghị, tranh chấp là 4.090 đơn. 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM trăn trở về chất lượng cán bộ tiếp công dân? - Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Tô Thị Bích Châu trăn trở về chất lượng cán bộ tiếp công dân hiện nay

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được lãnh đạo các địa phương quan tâm nhưng vẫn còn đó nhiều tồn tại. Đó là, nhân sự phục vụ cho công tác này chủ yếu kiêm nhiệm. 

Theo ông Trần Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND quận 3, do áp lực công việc chuyên môn chưa dành nhiều thời gian nghiên cứu văn bản liên quan nên cán bộ còn lúng túng trong quá trình tham mưu xử lý và giải quyết đơn theo đúng thẩm quyền; có một số vụ việc phải tổ chức nhiều cuộc họp giải quyết, làm ảnh hưởng đến tiến độ trả lời đơn cho công dân.

Đồng tình, ĐB Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP, trăn trở về năng lực của cán bộ tiếp dân. "Phải chăng, cán bộ chưa thật sự chất lượng, chưa yên tâm thì chúng ta bố trí ở đây" – ĐB Tô Thị Bích Châu nói và cho rằng kỹ năng kém dẫn đến tiếp dân chưa hiệu quả.

Phan Anh; ảnh: Nguyễn Phan