Chuyện học trong khu cách ly

Nhiều giáo viên và học sinh phải đi cách ly tập trung do dịch Covid-19. Để việc dạy và học được suôn sẻ, tỉnh Quảng Bình đã có nhiều giải pháp linh hoạt, kể cả mở lớp học trong khu cách ly tập trung

Chuyện học trong khu cách ly
Xem thêm