Giấc mơ từ Tu Mơ Rông

Được thiên nhiên phú cho giống sâm quý, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum đã xem đấy như là cách để đồng bào dân tộc không chỉ thoát nghèo mà phải làm giàu bằng sâm

Giấc mơ từ Tu Mơ Rông
Xem thêm