TÀN PHÁ THIÊN NHIÊN VÀ CÁI GIÁ PHẢI TRẢ: Rừng trồng chưa đủ sức thay thế

Phải mất hàng chục, thậm chí trăm năm, rừng trồng mới có tác dụng như rừng tự nhiên

TÀN PHÁ THIÊN NHIÊN VÀ CÁI GIÁ PHẢI TRẢ: Rừng trồng chưa đủ sức thay thế
Xem thêm