ĐIỀU TRA: Vạch trần kỹ nghệ tạo... "thần y"

Chân dung các "thần y" trên mạng xã hội sẽ khiến nhiều người ngỡ ngàng, bởi nó được tạo dựng bằng những kịch bản gian dối nhưng vô cùng hoàn hảo bên các bản hợp đồng của những kẻ bị đánh cắp lương tri

ĐIỀU TRA: Vạch trần kỹ nghệ tạo... "thần y"
Xem thêm