Thị phần online cho phim Việt chưa nhiều

Trong lúc thị trường phim thế giới có sự thay đổi mạnh mẽ sang hướng nền tảng mạng thu phí để tìm hướng phát hành mới thì thị trường phim Việt không thể xoay trở theo hướng này vì thiếu nguồn lực

Thị phần online cho phim Việt chưa nhiều
Xem thêm