Dư luận tại tỉnh Cà Mau thời gian gần đây xôn xao về việc Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau triển khai quyết định của giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau tái bổ nhiệm bà Đặng Bé Nam làm giám đốc bệnh viện này. Tính đến ngày 1-6-2015, bà Nam sẽ đủ tuổi hưu và theo quy định phải nghỉ trước 6 tháng. Thế nhưng, với quyết định trên thì tuổi nghỉ hưu của bà Nam sẽ được kéo dài đến ngày 1-6-2018.

Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, nơi bà Đặng Bé Nam được tiếp tục bổ nhiệm làm giám đốc dù đến tuổi hưu Ảnh: Duy Nhân
Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, nơi bà Đặng Bé Nam được tiếp tục bổ nhiệm làm giám đốc dù đến tuổi hưu Ảnh: Duy Nhân

Theo quy chế cán bộ, công chức lãnh đạo (ban hành kèm theo Quyết định 27/2003 ngày 19-2-2003 của Thủ tướng Chính phủ) còn dưới 2 năm công tác trước khi đến tuổi nghỉ hưu, do cấp thẩm quyền xem xét quyết định kéo dài thời gian giữ cương vị lãnh đạo đến thời điểm đủ tuổi hưu theo quy định. Trường hợp cán bộ, công chức giữ chức vụ do bổ nhiệm có thời hạn, khi đến tuổi nghỉ hưu mà được kéo dài thêm thời gian công tác, nếu vẫn đáp ứng yêu cầu thì được giữ chức vụ lãnh đạo cho đến hết thời hạn bổ nhiệm. Bên cạnh đó, Thông tư 19-2001 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn Nghị định 71/CP ngày 23-11-2000 cũng quy định: cán bộ, công chức đến tuổi nghỉ hưu nếu được kéo dài thêm thời gian công tác thì thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Bộ Luật Lao động (sửa đổi) năm 2012 (có hiệu lực từ ngày 1-5-2013) quy định: Đối với việc sử dụng người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, có trình độ trong quản lý có thể nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn so với quy định chung (nữ đủ 55 tuổi, nam đủ 60 tuổi) nhưng không quá 5 năm. Quy định này có thể gây ra nhiều sự ngộ nhận hoặc hy vọng rằng Chính phủ sẽ điều chỉnh lại theo chiều hướng kéo dài thời gian làm việc áp dụng với lao động nữ.

Bổ nhiệm lãnh đạo đến tuổi hưu: Đúng hay sai?

 

Bộ Y tế từng có văn bản đồng tình

Trước khi đi đến quyết định tái bổ nhiệm bà Đặng Bé Nam tiếp tục làm Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau thêm 3 năm sau tuổi nghỉ hưu, ngày 24-6-2014, Sở Y tế tỉnh Cà Mau có Công văn số 598 xin ý kiến Bộ Y tế về việc kéo dài tuổi nghỉ hưu đối với bác sĩ Đặng Bé Nam. Ngày 18-7-2014, ông Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế, đã thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Y tế ký công văn phúc đáp số 4759/BYT-TCCB (ảnh), trong đó nêu rõ:

“... Bác sĩ Đặng Bé Nam, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, là một trong số ít cán bộ lãnh đạo nữ có trình độ chuyên môn và năng lực quản lý đã đưa Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau phát triển đi lên, góp phần vào thành tích chung của ngành y tế. Bộ Y tế ủng hộ cán bộ lãnh đạo nữ có năng lực chuyên môn, năng lực quản lý và được tập thể tín nhiệm theo quyết định của địa phương”.

Trên cơ sở này, ngày 13-8-2014, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Y tế tổ chức họp lấy ý kiến và tiến hành bỏ phiếu. Kết quả 100% thống nhất kéo dài thời gian bổ nhiệm 3 năm đối với bà Nam. Sau đó, ngày 15-8-2014, Sở Y tế có tờ trình số 206 gửi Thường trực UBND tỉnh Cà Mau xem xét việc bổ nhiệm “ngoại lệ” đối với bà Nam. Ngày 22-9-2014, ông Đặng Thành Tươi, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ký Công văn số 5023, đồng ý tái bổ nhiệm bà Nam tiếp tục làm giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau.

Công văn của chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nêu rõ: “Xuất phát từ tình hình thực tế của địa phương và ý kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Công văn 4759/BYT-TCCB, chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với đề nghị của Sở Y tế tại tờ trình nêu trên”. Được sự đồng thuận của cấp trên, lãnh đạo Sở Y tế tổ chức cuộc họp với Ban Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau và tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của bệnh viện, cùng nêu việc tái bổ nhiệm bà Nam và đều được đồng tình. Ngay sau đó, lãnh đạo Sở Y tế công bố quyết định tái bổ nhiệm bác sĩ Đặng Bé Nam.

Tin-ảnh: D.Nhân

Điều 187, Bộ Luật Lao động (sửa đổi) năm 2012 quy định tuổi nghỉ hưu như sau:

1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

2. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thuộc danh mục do Chính phủ quy định có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với quy định tại khoản 1 điều này.

3. Người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, người lao động làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt khác có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 năm so với quy định tại khoản 1 điều này.

4. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 điều này.

Luật đã giao cho Chính phủ quy định chi tiết thi hành vấn đề này. Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến và đến nay nghị định hướng dẫn đang được trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trong thời gian Chính phủ chưa ban hành thì vẫn áp dụng theo quy định tại Nghị định số 71/NĐ-CP ngày 23-11-2000 của Chính phủ, cán bộ, công chức khi đến tuổi nghỉ hưu được xem xét kéo dài thêm thời gian công tác, bao gồm các đối tượng sau:

- Người trực tiếp làm công tác nghiên cứu tại các cơ quan Đảng, nhà nước; được bổ nhiệm hưởng bảng lương chuyên gia cao cấp theo Nghị định số 25/NĐ-CP ngày 23-5-1993.

- Người có học vị tiến sĩ khoa học làm việc theo đúng chuyên ngành đào tạo; người có chức danh giáo sư, phó giáo sư đang trực tiếp nghiên cứu giảng dạy theo đúng chuyên ngành ở các viện, học viện và các trường đại học.

- Người có tài năng được cơ quan, tổ chức, đơn vị thừa nhận đang trực tiếp làm việc theo đúng chuyên môn thuộc các lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa - nghệ thuật.

Nếu cơ quan, đơn vị có nhu cầu và người lao động có đủ sức khỏe để làm việc thì có thể xem xét kéo dài thời gian làm việc. Cán bộ, công chức kéo dài thời gian công tác ở cơ quan nhà nước phải nằm trong biên chế của đơn vị. Thời gian làm việc kéo dài không quá 5 năm và người làm thêm không được nắm chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Như vậy, nếu bà Đặng Bé Nam thật sự còn trẻ, khỏe, nhiệt huyết, đủ khả năng làm việc tốt thì có thể châm chước kéo dài tuổi hưu nhưng việc tái bổ nhiệm đối với bà Nam do Sở Y tế tỉnh Cà Mau ký là sai quy định.

Thăm dò ý kiến

Bổ nhiệm lãnh đạo đến tuổi hưu: Đúng hay sai?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Diệp Văn Sơn