Muốn nghỉ việc phải báo trước 30 ngày

Ông Lê Ngọc Tuấn, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Do công việc của anh An không có người thay thế nên công ty không thể giải quyết cho anh nghỉ không lương trong thời gian dài như vậy. Về việc anh xin chấm dứt hợp đồng, sau khi xem xét, công ty đã đồng ý nhưng anh phải báo trước 30 ngày theo đúng quy định.