Có được tự ý điều chuyển?

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Pháp luật lao động quy định người sử dụng lao động có quyền điều chuyển NLĐ làm công việc khác so với hợp đồng lao động khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Thời gian điều chuyển không được quá 60 ngày cộng dồn trong một năm. Như vậy, nếu công ty điều chuyển công nhân vận hành máy mà không thỏa các quy định nêu trên là vi phạm pháp luật lao động.