Đã tính đủ thời gian làm việc

Ông Đặng Văn Phương, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Do hồ sơ của chị Thủy bị thất lạc nên công ty đã tính toán không chính xác thời gian làm việc của chị để trả trợ cấp thôi việc.

Sau khi nhận được khiếu nại, chúng tôi đã kiểm tra, xử lý ngay. Vừa qua, phòng tài vụ đã chuyển trả cho chị khoản tiền còn thiếu là 2 tháng lương.