Cách nhìn của Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu rất nhân văn, phù hợp với suy nghĩ của nhiều cán bộ Công đoàn và NLĐ, nhất là công nhân trực tiếp sản xuất. Nhu cầu làm thêm giờ của số đông NLĐ là có thật, song bản chất ở đây là do tiền lương và thu nhập của họ chưa bảo đảm trang trải cuộc sống. Việc tăng thời giờ làm thêm nếu không được các cơ quan chức năng giám sát triệt để sẽ dẫn đến tình trạng người sử dụng lao động lợi dụng khai thác sức lao động, dẫn đến NLĐ bị suy kiệt sức khỏe. Ở nhiều nơi, NLĐ nhiều lúc buộc phải làm thêm vì yếu thế, khi chủ doanh nghiệp (DN) yêu cầu thì không thích cũng phải làm. Càng làm thêm nhiều, NLĐ càng cần nhiều chi phí cho hồi phục sức khỏe.

Hãy vì sức khỏe người lao động - Ảnh 1.

Tăng giờ làm thêm sẽ khiến người lao động suy kiệt sức khỏe Ảnh: TRỰC NGÔN

Việc kéo dài thời giờ làm thêm cũng đi ngược lại với xu hướng tiến bộ, đặc biệt là khi trình độ công nghệ ngày càng phát triển, trình độ quản trị của DN đã được cải thiện, tay nghề NLĐ được nâng cao. Do vậy, cơ quan soạn thảo cần có giải trình thấu đáo trước khi đề xuất tăng giờ làm thêm. Tôi tán thành ý kiến của ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đó là chỉ xem xét mở rộng khung thỏa thuận làm thêm giờ khi việc chi trả tiền lương làm thêm giờ cho NLĐ được tính theo lũy tiến.


Đặng Anh Minh (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương)