Cao Thanh Hằng (quận 8, TP HCM) hỏi: "Khi ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) vào năm 2017, công ty yêu cầu tôi không được nghỉ việc trong thời hạn 5 năm. Để bảo đảm thực hiện HĐLĐ, tôi phải nộp bản gốc bằng đại học cho công ty. Mới đây, vì lý do cá nhân nên tôi xin nghỉ việc. Thế nhưng, công ty từ chối trả bằng đại học với lý do tôi vi phạm cam kết trong HĐLĐ. Hành vi của công ty có phù hợp quy định pháp luật không?".

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo quy định tại điều 20 Bộ Luật Lao động, người sử dụng lao động không được giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động (NLĐ) hay yêu cầu NLĐ phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện HĐLĐ. Như vậy, việc công ty giữ bản gốc bằng đại học của chị để bảo đảm cho việc thực hiện HĐLĐ là trái quy định pháp luật. Theo quy định tại Nghị định 88/2015/NĐ-CP, với hành vi giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của NLĐ, người sử dụng lao động có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đến 25 triệu đồng và buộc trả lại bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ đã giữ của NLĐ.