Không huy động làm ngày nghỉ

Bà Võ Ngọc Phi Yến, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Sau khi kiểm tra, chúng tôi thấy rằng có một số bộ phận tổ chức các sự kiện riêng lẻ để huấn luyện kỹ năng hoặc để nhân viên được vui chơi, tham gia các hoạt động tập thể... Các hoạt động này tổ chức vào thời gian nghỉ hằng tuần chứ công ty không tổ chức làm việc chiều thứ bảy. Sau khi nhận được phản ánh, giám đốc đã yêu cầu các bộ phận không được tổ chức các hoạt động vào ngày nghỉ hằng tuần nếu không có sự cho phép của giám đốc.