Luật sư Trần Hữu Tín, Trưởng Văn phòng Luật sư Tín và Cộng sự, trả lời: Bộ Luật Lao động quy định NSDLĐ có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của NLĐ và phải thông báo trước cho NLĐ. Luật cũng quy định trong trường hợp phải ngừng việc vì sự cố điện, nước mà không do lỗi của NSDLĐ hay NLĐ thì NLĐ vẫn được trả lương. Tiền lương do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn lương tối thiểu vùng. Ngoài ra, Bộ Luật Lao động cũng quy định chỉ được khấu trừ tiền lương của NLĐ để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị của NSDLĐ. Căn cứ vào những quy định trên, việc công ty cho NLĐ nghỉ việc vì lý do cúp điện nhưng khấu trừ phép năm hoặc trừ tiền lương là trái quy định.