Ông Võ Minh Hồng, đại diện công ty, trả lời: Nội quy lao động của công ty quy định NLĐ muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng thì phải tuân thủ điều 37 Bộ Luật Lao động về lý do và thời hạn báo trước. Khi chị Nga nộp đơn xin nghỉ việc “vì lý do gia đình”, phòng nhân sự có thông báo giám đốc không chấp nhận lý do chung chung như vậy và yêu cầu chị phải tuân thủ các lý do theo luật định. Tuy nhiên, chị Nga không thay đổi nội dung đơn, sau đó nghỉ việc. Hành vi của chị là đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật nên công ty yêu cầu phải bồi thường theo quy định.