- Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động (hiện hành không yêu cầu về chức danh bên phía người sử dụng lao động).

- Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ căn cước công dân/chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động.

(So với quy định mới, quy định hiện hành ngoài căn cước công dân/chứng minh nhân dân, hộ chiếu của người lao động thì "các giấy tờ hợp pháp khác" của người lao động vẫn được chấp nhận).

- Công việc và địa điểm làm việc.

- Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

- Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động.

Nội dung hợp đồng thử việc từ năm 2021 người lao động cần lưu ý - Ảnh 1.

Ảnh mang tính minh họa

- Thời hạn của hợp đồng lao động tại Bộ luật lao động 2012 được thay bằng "thời gian thử việc" theo quy định mới.

Trong đó, khi giao kết hợp đồng thử việc, cần lưu ý các quy định sau:

- Không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng (hiện hành quy định người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không áp dụng thử việc).

- Tiền lương thử việc của người lao động trong hợp đồng thử việc là do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

- Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.

Tin, ảnh: A.Khánh