Phải đóng BHXH - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Theo quy định tại điều 34 Bộ Luật Lao động, NLĐ làm việc không trọn thời gian được hưởng lương, các quyền và nghĩa vụ như người làm việc trọn thời gian, quyền bình đẳng về cơ hội, không bị phân biệt đối xử, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động. Cũng theo bộ luật này, mức lương của NLĐ không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định. Mặt khác, theo quy định của Luật BHXH, kể từ ngày 1-1-2018, người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng thuộc đối tượng tham gia BHXH mà không phân biệt loại hình làm việc trọn hay không trọn thời gian. Đồng thời, tại khoản 2 điều 89 Luật BHXH quy định đối với NLĐ đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động. Căn cứ quy định trên thì chị Vân thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.