Luật sư Trần Hữu Tín - Trưởng Văn phòng Luật sư Tín và Cộng sự - trả lời: Điều 99 Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc như sau: trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu (LTT); trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức LTT.

Căn cứ quy định trên, ông Thành phải nghỉ việc do dịch bệnh nên doanh nghiệp vẫn phải trả lương trong thời gian thực hiện cách ly. Mức lương ngừng việc do doanh nghiệp và ông thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức LTT.