Đại diện một doanh nghiệp tại quận 1, TP HCM hỏi: "Lao động nam sinh ngày 1-3-1964 có 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Tính đến tháng 7-2020, lao động này có 19 năm 5 tháng tham gia BHXH bắt buộc. Vậy nếu người lao động (NLĐ) nghỉ việc từ tháng 8-2020 thì công ty có phải trả trợ cấp thôi việc cho họ không?".

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Căn cứ điều 54 Luật BHXH thì trường hợp lao động trên chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu do chưa đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc. Mặt khác, nếu tháng 8-2020 NLĐ xin nghỉ việc và được công ty chấp thuận thì thuộc trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 3, điều 36 Bộ Luật Lao động. Còn theo điều 44 Bộ Luật Lao động thì khi hợp đồng lao động chấm dứt theo khoản 3, điều 36, doanh nghiệp phải trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ. Do đó, nếu NLĐ nghỉ việc vào tháng 8-2020 thì công ty phải trả trợ cấp thôi việc cho họ.