- Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Khoản 7 điều 36 Bộ Luật Lao động quy định người sử dụng lao động (NSDLĐ) là cá nhân chết, bị tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết; NSDLĐ không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động thuộc trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động. Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 48 Bộ Luật Lao động, khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 điều 36 của bộ luật này thì NSDLĐ có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp nửa tháng tiền lương. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian NLĐ đã làm việc thực tế cho NSDLĐ trừ đi thời gian NLĐ đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật BHXH và thời gian làm việc đã được NSDLĐ chi trả trợ cấp thôi việc. Căn cứ các quy định trên, khi công ty giải thể, chấm dứt hoạt động, NLĐ sẽ được chi trả trợ cấp thôi việc (nếu có) và được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu có đủ thời gian tham gia và đáp ứng đủ điều kiện hưởng theo quy định.