Sao thử việc tới 3 tháng?

Bà Lê Ngân Thủy, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Do đặc thù công việc của công ty (chế tác thủ công mỹ nghệ), thời gian thử việc cũng là thời gian học nghề nên công ty mới thử việc lâu hơn quy định. Sau khi có ý kiến của cơ quan chức năng, chúng tôi biết việc ký hợp đồng thử việc thời hạn 3 tháng là sai; việc trả lương trong thời gian thử việc là 70% cũng không đúng. Chúng tôi đã mời chị Chinh đến bàn bạc, giải quyết. Hai bên thống nhất công ty sẽ trả cho chị Chinh thêm 2 tháng lương và 15% tiền lương còn thiếu. Chị Chinh cũng hứa chấm dứt khiếu nại, tranh chấp.