Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo quy định tại điều 42 Bộ Luật Lao động năm 2012, một trong những nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật là phải nhận NLĐ trở lại làm việc theo HĐLĐ đã giao kết. Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong HĐLĐ mà NLĐ vẫn muốn làm việc thì hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung HĐLĐ. Trong trường hợp này, công ty có thể thương lượng bố trí công việc mới cho NLĐ. Nếu NLĐ đồng ý thay đổi công việc thì sửa đổi, bổ sung HĐLĐ.