Hồ Ngọc Anh Thơ (anhtho9113@gmail.com) hỏi: "Tôi là giáo viên đang giảng dạy ở một trường chuyên biệt và được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Vậy khi tôi làm thêm giờ, khoản phụ cấp ấy có được cộng vào lương để tính tiền làm thêm không?".

- Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Khoản 1 điều 3 Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC quy định tiền lương của một tháng làm căn cứ tính trả tiền lương dạy thêm giờ của nhà giáo bao gồm: Mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng, các khoản phụ cấp lương và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có). Như vậy, khoản phụ cấp ưu đãi nghề quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP mà chị Thơ đang hưởng sẽ được cộng vào lương để tính tiền làm thêm giờ.