Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Chị Hà đã ký HĐLĐ không xác định thời hạn, do vậy nếu muốn chấm dứt HĐLĐ thì công ty phải thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ với chị. Trường hợp chị không đồng ý nhưng công ty vẫn ra quyết định cho chị nghỉ việc là đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái quy định pháp luật. Theo quy định của Bộ Luật Lao động, công ty có nghĩa vụ phải nhận chị trở lại làm việc, phải trả tiền lương, BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trong những ngày chị không được làm việc cộng với ít nhất 2 tháng tiền lương theo HĐLĐ. Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì công ty phải bồi thường một khoản tiền tương ứng với tiền lương của chị trong những ngày không báo trước.